Umowy na granty podpisane!

 

Miło nam poinformować, iż w dniu 10.03.2020 r, zostały podpisane trzy umowy na granty:

1. Wzmocnienie kapitału społeczności i organizacji na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór, w tym edukacja w zakresie ochorny środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

2. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochoronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

3. Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowana dziedzictwa kulturowego.

Wszyscy grantobiorcy otrzymają informację o dacie podpisania umów drogą mailową! 

Planowane podpisanie umów - początk kwietnia.