Wyłączenie osobistej obsługi w biurze LGD

Szanowni Państwo,

z uwagi na dynamicznie rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem w naszym województwie informujemy, że od dnia 13.03. 2020 r. do 25.03.2020 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór wprowadza całkowity zakaz osobistej obsługi interesantów, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). 

Obecnie LGD Partnerstwo Duch Gór nie prowadzi naborów, konkursów, a tym samym doradztwa, oceny wniosków ani szkoleń.

W przypadku doradztwa dla beneficjentów dotyczącego rozliczeń, wniosków o płatność itp... zapraszamy tylko i wyłacznie do kontaktu telefonicznego 75 6442165, mailowego: sekretariat@duchgor.org lub poprzez komunikatory ustalone z interesantem lub drogą pocztową. Konsultacje i doradztwo będzie świadczone tylko w ten sposób w okresie wskazanym w komunikacie w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

Umówione wcześniej wizyty i spotkania zostają odwołane. W przypadku konieczności potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia zasadności tego działania i ustalenia potencjalnego terminu.

Takie działanie ogranicza zagrożenie zakażenia, liczymy na Państwa zrozumienie.

W przypadku wprowadzania na poziomie krajowym innych ograniczeń czy nakazów będziemy informować o dalszym przyjętym sposobie funkcjonowania biura LGD.

 W imieniu Zarządu
Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór
Dorota Goetz