Dla realizujących projekty PROW 2014-2020

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła m.in. zmiany dotyczące wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z uwagi na specyfikę poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach przedmiotowego instrumentu wsparcia.

Pismo MinRol 07.05.2020