Festyn Świętojański „W Karkonoszach jest mój kraj”

 "Sołectwo i Stowarzyszenie Nasze Marczyce serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Festyn Świętojański pn. „W Karkonoszach jest mój kraj” połączony z cateringiem w dniu 4 lipca od godz. 14.30 na Plac Zabaw w Marczycach. [...]"

"Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą : ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM."

 

Zaproszenie!