Warsztaty tworzenia lalek

Kilka dni temu w Domu Kultury Ekran w Miłkowie odbyły się "Warsztaty edukacyjne w zakresie tradycji lokalnych i ludowych-warsztat projektowania i tworzenia lalek".

Zadanie realizowane ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą: "Stowarzyszenie Koła Gospodyń "Miłkowianie" i seniorzy Gminy Podgórzyn na rzecz kapitału społeczengo i organizacji pozarządowej, wzmacniania niezależności osób starszych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym" w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inswestująca w obszary wiejskkie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020".

Relacja z warsztatów.