Grant Pogórze

 "Stowarzyszenie Pogórze rozpoczęło kampanię edukacyjną w zakresie ekologicznych produktów i potraw lokalnych oraz akcję edukacyjną w zakresie ochrony przyrody poświęconej dziewięćsiłowi bezłodygowemu.

Realizowane ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą: SMAKI PRZESZŁOŚCI - POWRÓT DO TADYCJI, JAKO SPOSOB NA ZACHOWANIE DZIECICTWA LOKALNEGO."

 

Ulotka Informacyjna.