Cudowne lata 70 i 80

 

W ostatnią sobotę (29.08.2020 r.) w Gminnym Ośrdoku Kultury w Mysłakowicach odbył się pierwszy wieczorek taneczny organizowany przez Stowarzyszenie "Senior" z Mysłakowic. W rytmie muzyki z lat 70 i 80 rozpoczęto realizację grantu pn. " Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór". Goście doskonale się bawili - przy tańcu i przy stole. 

Celem projektu jest włączenie społeczne i integracja społeczności lokalnej wokół tematyki lat minionych, czyli lat 70 i 80, które wielu z nas wspomina bardzo miło. [...] Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020."