Powakacyjny Pidżamrun

"Zapraszamy w imieniu Kowary Biegają oraz Stowarzyszenie Miłośników Kowar na Powakacyjny Pidżamrun ze śniadaniem w Magicznym Ogrodzie SMK.
6 września start biegu o godz. 9:00 spod Kowarskiego Ratusza
Meta na Kaplicznym Wzgórzu przy Kaplicy Sw. Anny
Od 10:00 na uczestników czekać będzie śniadanie w magicznym Ogrodzie SMK,

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Magiczny ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach” realizowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” dla operacji realizowanej pod nazwą „Magiczny Ogród – miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach”. Sfinansowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór."

 

Plakat.