Fajfy cudowne lata 70-80

 

W ubiegłą sobotę (26.09.2020 r.) w Gminnym Ośrdoku Kultury w Mysłakowicach odbył się kolejny wieczorek taneczny organizowany przez Stowarzyszenie "Senior" z Mysłakowic. W rytmie muzyki z lat 70 i 80, seniorzy z Mysłakowic jak i pobliskich miejscowości takich jak Kowary, Kostrzyca czy Bukowiec dali porwać się muzyce, tańcom i przyjacielskim rozmowom. Całość była doskonale zorganizowana, uczestnicy świetnie się bawili, nie brakło poczęstunku i rewelacyjnej atmosfery. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020."