Konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Organizacje pozarządowe jeszcze w tym roku staną przed kolejną szansą otrzymania dotacji! Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny. Na oferty czekamy do 4 listopada. 

– Dla instytucji, która kieruje polską polityką rodzinną na ma nic ważniejszego niż stworzenie warunków umożliwiających obywatelom realizację planów o posiadaniu szczęśliwej rodziny. W związku z tym jest to jeden z naszych głównych priorytetów – podkreśla wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Demograficznej. [...]"

 Aby wystartować w konkursie, trzeba mieć doświadczenie w działaniu na rzecz rodziny i zaprezentować projekt jednej, zrealizowanej już wcześniej inicjatywy. Wysokość dofinansowania wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł, natomiast wkład własny nie jest wymagany.

Cały Artykuł.