Dobroczyńca Roku 2020 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii

"Nominuj firmę do tytułu „Dobroczyńca Roku 2020” www.dobroczyncaroku.pl

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest największym programem promującym dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. www.dobroczyncaroku.pl

Marka Dobroczyńcy Roku to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że ta firma wymaga od siebie więcej, że będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowiedzialność: wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne, społeczne i wiele innych.

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest
Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności."

źródło: dobroczyncaroku.pl

O konkursie.