22.03.21 Warsztat "Zarządzanie Marką Lokalną" dla zespołu LGD

22.03.2021 r. w biurze LGD -  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór odbyły się warsztaty dla zespołu LGD dotyczące zarządzania marką lokalną i ewaluacji działań podejmowanych w ramach Karkonoskiej Marki Lokalnej.

Zakres warsztatu obejmował: omówienie audytu KML, zaplanowanych badań, prezentację KML na tle innych marek, prezentacja dobrych praktyk innych marek lokalnych, korzyści i interesariuszy marki, w tym lokalnych samorządów.

 

______________________________________________
Wytworzył: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 23.03.2021