Konferencja MARLO-podsumowanie

 

 W czwartek 16.09.2021r. w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie odbyła się konferencja podsumowująca Projekt MARLO- Marko Lokalne Dolnego Śląska Tworzone z Pasją. Celem spotkania była wymiana cennych doświadczeń, zdobytych podczas realizowania projektu współpracy pomiędzy siedmioma Lokalnymi Grupami Działania. Spotkanie było świetną okazją do poznania lokalnych produktów naszych partnerów. W konferencji uczestniczyli:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
  • Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu"

Krótki materiał filmowy: https://fb.watch/8cf9enViyp/

Projekt współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją”, którego celem jest: Zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  21.09.2021r.