Relacja ze spotkania Karkonoskiej Marki Lokalnej 23.04.2019

W dniu 23 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie producentów i usługodawców zrzeszonych w ramach Karkonoskiej Marki Lokalnej. Spotkanie odbyło się w Łomnicy w Hali Mlecznej.

Podczas spotkania omówiono najpilniejsze sprawy dotyczące Marki Lokalnej:

- plany związane z dalszym rozwojem Karkonoskiej Marki,

- kwestie projektu współpracy z Czechami - m.in. uzupełnienie gablot Skarby Ducha Gór,

- organizacja wyjazdu na jarmark bożonarodzeniowy do Aachen,

- wspólpracy z innymi miejscami, przedsiębiorcami,

- utworzenie spółdzielni/inkubatora,

- udział w konkursie "Kulinarne Dziedzictwo".