WAŻNE. DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

Uwaga

W związku z sygnałami o telefonicznych próbach  odpłatnego oferowania dokumentacji związanej z naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach strategii rozwoju lokalnego (…),   informujemy, że Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór udziela wszystkich konsultacji nieodpłatnie a materiały szkoleniowe są ogólnie dostępne na stowarzyszeniowej stronie internetowej. Wszelkie próby odpłatnego przesyłania dokumentów, wzorów wniosków materiałów ze szkoleń są działaniem nielegalnym, będącym wyłudzeniem,  z którym LGD Partnerstwo Ducha Gór nie ma nic wspólnego. Jednocześnie prosimy, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji o poinformowanie Biura.