NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2019/G - GRANTY-INICJATYWY NA RZECZ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJI, W TYM EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabór wniosków nr 2/2019/G- Granty - Inicjatywy