NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2019/G - GRANTY - INICJATYWYNA RZECZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

 

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2019/G - GRANTY - INICJATYWYNA RZECZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO