Szkolenie 26.11.2021r. materiały

 26.11.2021r. odbyło się szkolenie przygotowujące do złożenia wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej. Tematem były warunki uzyskania pomocy w ramach LSR 2014-2020 oraz kryteria oceny w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Prezentacje