Szkolenie 01.12.2021r. - materiały

 01.12.2021r. odbyło się szkolenie przygotowujące do złożenia wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej. Tematem były biznesplan i WOPP.

Prezentacja