Wyniki naboru 14/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

W dniu 12.04.2022 r. odbyła się ostatnie posiedzenie Rady Oceniającej LGD Partnerstwo Ducha Gór dotyczace konkursu 14/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020.

Wyniki konkursu:

Lista operacji wybranych do dofinansowania 14/2022

Lista operacji niewbyranych do dofinansowania 14/2022

Lista operacji niezgodnych z LSR 14/2022

Lista operacji zgodnych z LSR 14/2022

Wnioskodawcy otrzymają pisma w tej sprawie wraz z uchwałą ws oceny indywidualnej wniosku.

Protokół 01/03/2022

Protokół 02/04/2022

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 12.04.2022 
Zmodyfikowano: 22.04.2022