Planowane nabory 2018 przedsiębiorczość

Informujemy, że w pierwszej połowie 2018 r. zaplanowano następujące konkursy (termin oraz pula wolnych środków znajduje się poniżej)

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości:

1. Podejmowanie działalności gospodarczej 

  • termin konkursu: 02.05.2018 r. - 16.05.2018 r.
  • forma wsparcia: bezzwrotna premia – 80.000 zł.
  • pula wolnych środków 800.000 zł. 

2. Rozwój działalności gospodarczej

  • termin konkursu: 02.05.2018 r. - 16.05.2018 r.
  • forma wsparcia: refundacja do 300.000 zł.
  • pula wolnych środków 833 524.000 zł.