Zaktualizowany wzór wniosku dla rozwoju działalności

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wzór wniosku na rozwój działalności gospodarczej, wniosek dotychczas zawieszony na stronie ARIMR zawierał błąd w sekcji załączników:

B.VII. Informacja o załącznikach, A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, A.1. Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 2. "Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR – oryginał lub kopia"
 
Teraz zgodnie z Instrukcją można zaznaczyć opcję "Nie dotyczy", wcześniej była na stałe wpisana możliwość "TAK".
 
Za utrudnienia przepraszamy, niestety wynikają one z przyczyn od nas niezależnych.