Aktualne informacje dot. podejmowania działalnosci gospodarczej

W związku z wieloma telefonami w sprawie dodatkowych środków, przekazujemy informacje w tej sprawie:

1. Planowany czas na ogłoszenie konkursu: sierpień-wrzesień. Nie podajemy jeszcze dokłanej daty, ponieważ termin jest uzgadniany z Urzędem Marszałkowskim.

2. Również w tym czasie, po opublikowaniu ogłoszenia odbędą się szkolenia dot. warunków dostępu, kryteriów oceny raz biznesplanu (zazwyczaj jest kilka terminów i naprawdę jest szansa uczestniczyć). Uczestnictwo w nich nie jest punktowane, jednak ZACHĘCAMY, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że najgorzej ocenione wnioski były takich wnioiskodawców, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach. NA SZKOLENIACH DOKŁADNIE TŁUMACZYMY I PRZYBLIŻAMY: KRYTERIA I BIZNESPLAN. TYM SAMYM WNIOSKODAWCA ZDECYDOWANIE ZWIĘKSZA SWOJE SZANSE NA WYGRANĄ W KONKURSIE.

3. Na doradztwo indywidualne zapraszamy osoby tylko i wyłącznie z wstępnie wypełnionymi:

- kartą zgodności z kryteriami lokalnymi

- biznesplanem

niezależnie od tego czy wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach czy nie.

Nie udzielamy natomiast doradztwa w zakresie informacji ogólnych - po to właśnie są szkolenia wstępne i szkolenia szczegółowe dot. kryteriów i biznesplanu, czas na doradztwo jest ograniczony i każdemu musimy zapewnić czas na tego rodzaju doradztwo szczegółowe, indywidualne i związane tylko i wyłącznie z jego/jej pomysłem.

4. Dokumenty do zapoznania się już teraz:

kryteria lokalne - ocena punktowa

kryteria zgodności z LSR

Aktualne wnioski, biznesplan (pkt. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD: 75 6442165, sekretariat@duchgor.org oraz poprzez profil Facebook.