SZKOLENIA DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych otwarciem nowej działalności gospodarczej na szkolenia przygotowujące do złożenia wniosków w konkursach nr 8/2019 oraz 10/2019  na podejmowanie działalności gospodarczej:

- w dniu 22 sierpnia.2019r. o godzinie 14:00 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 A - omawiane będą warunki dostępu i kryteria oceny;

- w dniu 10 września 2019r. o godzinie 14:00 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie , ul. Żołnierska 13 A - tematem głównym szkolenia będzie BIZNESPLAN.

Uczestnictwo w szkoleniu otwiera możliwość umówienia spotkania w siedzibie LGD w Karpaczu na doradztwo indywidualne - tel. 75 644 21 65

link do ogłoszeń