Zmiany w procedurach oceny w konkursach pozagrantowych

Informujemy, iż z dniem 16.06.2021r. wprowadzone zostały zmiany techniczne do wzorów kart ocen.Powyższe zmiany nie mają wpływu na ocenę wniosków w zakresie ich zgodnosci z lokalnymi kryteriami wyboru jak i wysokość  punktacji przyznanej przez Rade oceniającą w danym kryterium.

Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020, w.1.5 (nieaktualny)

Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020, w.1.6. ( po zmianie)

Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji v.1.2 (nieaktualna)

Arkusz oceny zgodności z LSR w zakresie celów operacji v.1.3 (po zmianie)

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Małgorzata Bińczak
Udostępnił: Małgorzata Bińczak
Opublikowano:  | 18.06.2021
Zmodyfikowano: