Wyniki naboru 6/2018 z dnia 29.06.2018 r. (rozwój działalności gospodarczej)