Sprostowanie do naborów wniosków o powierzenie grantów

Sprostowanie - dotyczy naborów wniosków o powierzenie grantów