WYNIKI NABORU 7/2019/G Z DNIA 14.11.2019(GRANTY- INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ, REKREACYJNĄ I KULTUROWĄ, INNOWACYJNĄ, OPARTĄ NA ZASOBACH, UWZGLĘDNIAJĄCĄ OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU)