Konsultacje społeczne nowej strategii LGD w Piechowicach

W dniu 25.05.2022 r. odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór, tym razem w Piechowicach, w Piechowickim Ośrodku Kultury.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa!

Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: lokalni liderzy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Te osoby pracowały nad zapisami nowej LSR: Adam Spolnik - Liga Ochrony Przyrody, Jarosław BumaznikAnna Szalej-John - Urząd Miasta, Józej Nadolny, Danuta Cal - Radni Miasta, Dorota Wśniewska - mieszkanka, Marta Nowocień - przedsiebiorczyni, Anita Zając, Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach, Emanuela Czujowska -  POK, Lech Szczap, Andrzej Kazusek - Rada Seniorów, Jan Klejps - przedsiębiorca Piekarnia UliJanka, Krzysztof Marcinkiewicz, JAcek Kaciłowicz, Rajmund Nalaja, Felicja Ruje - mieszkańcy Piechowic.  

Bardzo to wszystko było inspirujące!  

Dziękujemy za gościnę w Piechowicach, znakomita praca!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  26.05.2022 
Zmodyfikowano: