Konsultacje społeczne nowej strategii LGD w Jeleniej Górze

W dniu 27.05.2022 r. odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w Jeleniej Górze, w Zespole Szkół Mechanicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wkład w strategię, to wspólna sprawa!

Obecne były ważne dla lokalnych spraw osoby: lokalni liderzy, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

Te osoby pracowały nad zapisami nowej LSR: Gabriela Zawiła - Radna Miasta Jelenia Góra, Marcin Sobaszek - Fundacja Obrazy bez Granic, Czesław Robak - Fundacja "Cud" Miejska Rada Seniorów,  Halina Muszyńska - Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie.

Bardzo to wszystko było inspirujące!  

Dziękujemy za gościnę w Jeleniej Górze, znakomita praca!

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  30.05.2022 
Zmodyfikowano: