Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza społeczników, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz przedstawicieli gmin do udziału w warsztatach dotyczących tworzenia koncepcji inteligentnych wiosek.

Zgodnie z dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wspólną Polityką Rolną nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju inteligentnych wiosek (smart villages) mających na celu miedzy innymi: wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, niewystarczającej liczby miejsc pracy czy wykluczenia cyfrowego.

 

Spotkania warsztatowe odbędą się:


1) 05.10.2022 (środa) godz. 16:00-18:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 29 Mysłakowice

2) 06.10.2022 (czwartek) godz. 16:00-18:00 - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach, ul. Wojska Polskiego 4/10 Kowary

3) 12.10.2022 (środa) godz. 16:00-18:00 - Klub Seniora w Piechowicach, ul. Kamienna 1 Piechowice

4) 17.10.2022 (poniedziałek) godz. 12:00-14:00 - Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 Podgórzyn

5) 17.10.2022 (poniedziałek) godz. 16:00-18:00 - Świetlica Wiejska "Rudawy" w Janowicach Wielkich, ul. 1 Maja 25, Janowice Wielkie


Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  28.09.2022
Zmodyfikowano: