Zespół Sterujący dot. LSR 2023-2027

W dniu 08.11.2022 w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Kowarach odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin, gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy, którym zostały wręczone akty mianowania do Zespołu Sterującego. Cały zespół będzie czuwał nad kierunkami nowej strategii LSR.

 

Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 09.11.2022
Zmodyfikowano: