Konsultacje do nowej strategii LGD z OSP

W dniu 24.01.2023 r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarny z obszaru LGD. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.

W trakcie wydarzenia poznaliśmy najważniejsze potrzeby przedstawicieli OSP i ustaliliśmy możliwości finansowania tych potrzeb w nowym okresie programowania. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniu konsultacyjnym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  26.01.2023 r.
Zmodyfikowano: