Konsultacje do nowej strategii LGD z KGW

W dniu 23.01.2023 r. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w ramach konsultacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.

W trakcie wydarzenia poznaliśmy najważniejsze potrzeby przedstawicieli KGW i ustaliliśmy możliwości finansowania tych potrzeb w nowym okresie programowania. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym za udział w spotkaniu konsultacyjnym.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  25.01.2023 r.
Zmodyfikowano: