Spotkanie Zespołu Sterującego dot. LSR 2023-2027 - 30.03.2023

W dniu 30.03.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Sterującego do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.W trakcie wydarzenia miała miejsce tzw. "burza mózgów" nad celami do nowej strategii, które niebawem zostaną wyznaczone i będą wyznaczać kierunek działania życia społecznego i gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Dziękujemy zardecznie osobom zainteresowanym za włączenie się w tworzenie nowego dokumentu strategicznego.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 31.03.2023
Zmodyfikowano: