Spotkanie Zespołu Sterującego dot. LSR 2023-2027 - 18.05.2023

W dniu 18.05.2023 r. w siedzibie LGD odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Sterującego do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.W trakcie wydarzenia zespół zatwierdził cele do nowej strategii, które będą wyznaczać kierunek działania życia społecznego i gospodarczego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Dziękujemy zardecznie osobom zainteresowanym za włączenie się w tworzenie nowego dokumentu strategicznego.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano: 18.05.2023
Zmodyfikowano: