Informacje o programie Działaj Lokalnie

 pl 3 jpg 300dpi  372de0 c8545498de844b78ae513da18e8480famv2  unnamed

 Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Dalekosiężnym dążeniem PAFW – Fundatora programu „Działaj Lokalnie” – jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku.
Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo.

  1. „Działaj Lokalnie” jest programem, który poprzez dofinansowane projekty promuje takie wartości jak:
    Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspierane projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby.
  2. Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców.
  3. Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań.
    Coroczny konkurs grantowy organizowany przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników Ośrodków Działaj Lokalnie stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.
    www.dzialajlokalnie.pl

Programy PAFW

dl programy