Informacje o Ośrodku Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór

 pl 3 jpg 300dpi  372de0 c8545498de844b78ae513da18e8480famv2  unnamed

 LGD Partnerstwo Ducha Gór od 2019 roku uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach, których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

LGD Partnerstwo Ducha Gór jako Ośrodek Działaj Lokalnie w ramach prowadzonych konkursów przekazuje dotacje organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z terenu Gmin: Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba

Środki finansowe na realizacje Programu pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z Gmin oraz od sponsorów.

Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy tych mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności!

KAŻDY MOŻE DZIAŁAĆ LOKALNIE!

Osoba do kontaktu:

Programy PAFW

dl programy