Z aniołem przez życie

Fundacja Kropelka Potu
Koordynatorki: Teresa Niedzielska-Fiszer, Małgorzata Jodko-Narkiewicz

  • Czas realizacji projektu: 01.08-31.12.2019 r.
  • Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 6.600 zł, w tym 3.000 zł ODL, 3.250 zł wkład własny niefinansowy, 350 zł wkład własny finansowy.
  • Liczba osób zaangażowanych: 50 osób – dzieci z niepełnosprawnością, rodzice oraz dzieci pełnosprawne i ich rodzice.
  • Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 3.
  • Wolontariusze: 5.
  • Samorząd: Szklarska Poręba, Szkoła Podstawowa.
  • Sesja fotograficzna dzieci w kostiumach.
  • Wydanie kalendarza z dziećmi w kostiumach oraz ich wybranymi aniołami.
  • Koncert artystki z niepełnosprawnością.
  • Poczęstunek.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  | 28.04.2021 r.
Zmodyfikowano: