Kowarski Plener Rzeźbiarski

Fundacja Slow City
Koordynator: Mirosław Kanecki

  • Czas realizacji projektu: 13.07-14.09.2019 r.
  • Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 16.624 zł, w tym 3.000 zł ODL, 9.124 zł wkład własny niefinansowy, 4.500 zł wkład własny finansowy.
  • Liczba osób zaangażowanych: 1400 osób – organizatorzy, artyści i turyści.
  • Liczba zaangażowanych firm/podmiotów: 6.
  • Wolontariusze: 10.
  • Samorząd: Gmina Kowary.

Działania:

  • Plener rzeźbiarski 8-14.09.2019 r.
  • Powstało 5 postaci – rzeźb ustawionych w przestrzeni publicznej nawiązujące do legend i podań o Kowarach.
  • Wernisaż.
  • Powstanie filmu o wydarzeniu.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  | 28.04.2021 r.
Zmodyfikowano: