Staniszów - wczoraj i dziś

Projekt miał na celu promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Wramach działań integracyjnych realizowanych w projekcie, zorganizowano warsztaty kulinarne – wypieki i gotowanie potraw z regionu oraz spotkania z najstarszymi mieszkańcami. W ramach kolejnych spotkań zapoznano mieszkańców z historią i kulturą wsi Staniszów: odbyła się prezentacja multimedialna „Staniszów na starych fotografiach”, pogawędki pod hasłem „Historia naszej wsi” oraz prelekcja natemat historii kościoła w Staniszowie. Zorganizowano także spotkanie z Janiną Bukład – propagatorem kultury wiejskiej. Zwieńczeniem działań podjętych w projekcie był druk książki o Staniszowie oraz zaprojektowanie i uszycie stroju regionalnego, typowego dla Staniszowa. Wszystkie działania podjęte w projekcie oraz ich realizacja przyczyniły się do zintegrowania społeczności lokalnej oraz zwiększenia się wśród mieszkańców Staniszowa świadomości na temat miejsca, w którym żyją i jego wyjątkowości.

 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Nasz Staniszów

Termin realizacji projektu: marzec 2012 - wrzesień 2013

Gmina: Podgórzyn

Całkowita wartość projektu: 35 000 zł

Kwota dofinansowania: 24 000 zł

MAŁE PROJKETY