Duch Gór w Przesiece

Celem operacji było stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi i lokalnej społeczności oraz turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Realizacja zadania była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wsi Przesieka. Operacja objęła wykonanie ścieżek, utwardzenie placu, wykonanie turystycznej tablicy informacyjnej, ławek żeliwno-drewnianych oraz kamiennego „tronu Ducha Gór”. Dzięki realizacji zadania powstał obiekt charakterystyczny dla miejscowości, stanowiący miejsce odpoczynku, wspólnych spotkań i życia społecznego, co wpłynie na wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej. Ponadto stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej przy szlaku turystycznym zwiększy atrakcyjność miejscowości dla turystów, którzy będą mogli oprócz odpoczynku w miejscach do tego przeznaczonych, uzyskać informacje o historii miejscowości, innych atrakcjach w pobliżu, tym jak do nich dotrzeć, jak również zrobić zdjęcia z nowo powstałą atrakcją turystyczną – kamiennym "tronem Ducha Gór". Zagospodarowanie tego punktu wpłynęło pozytywnie na estetykę i atrakcyjność miejscowości. Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Rada Odnowy Przesieki”.

 

Wnioskodawca: Gmina Podgórzyn

Termin realizacji projektu: wrzesień 2014 - marzec 2015

Całkowita wartość projektu: 60 577, 50 zł

Kwota dofinansowania: 24 990 zł

MAŁE PROJEKTY