Rozwój przedsiębiorstwa REHMED

Przedmiotem operacji było kompleksowe doposażenie parku maszynowego Wnioskodawcy w celu sprawnej obsługi obszaru, na którym powstaje park rozrywki i miejsce przeznaczone do organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych, wystaw, itp. eventów. Zakupione maszyny i sprzęt pozwalają na sprawne przygotowywanie się do organizacji imprez, bieżącą obsługę miejsca w zakresie koszenia, pielęgnacji i innych prac niezbędnych do bezproblemowego przyjęcia uczestników imprez. Jednocześnie maszyny te będą wykorzystywane do drobnych prac związanych z usługowym zagospodarowaniem terenów zieleni, a także usługowym odśnieżaniem w terminach, w których nie będą wykonywane prace związane z obsługą własnego areału. W ramach realizacji projektu zakupiono ciągnik AGT 860 – maszynę typowo górską, dostosowaną do pracy na pochyłościach do 45 stopni.

 

Wnioskodawca: p. Sylwia Kośmider - Kurowska

Termin realizacji projektu: grudzień 2014

Gmina: Podgórzyn

Całkowita wartość projektu: 194 524 zł

Kwota dofinansowania: 50 400 zł

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA