Mała Architektura

W ramach projektu powstał teren rekreacyjno - wypoczynkowy, na którym znajdują się: siłownia na wolnym powietrzu,stół do gry w warcaby i szachy,miejsce do gry w bule, stół do pin-ponga fontanna,scena wraz z budynkiem gospodarczym,toalety,parking ,stojaki na rowery, ławki i stoliki ,wytyczone zostały alejki,zagospodarowane zostały tereny zielone (drzewa i krzewy oraz roślinność niska). Teren ten zapewnił mieszkańcom ciekawą i atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jednocześnie wpłynął na poprawę i rozwój kultury fizycznej. Stworzenie centralnego miejsca spotkań dla mieszkańców ,przyczyniło się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej , umożliwiło również wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, a co za tym idzie zwiększona liczba różnorakich działań przyczyniła się do aktywizacji grup wykluczonych społecznie ,ograniczając zjawiska patologiczne i marginalne. Miejsce wpływa znacząco na zwiększenie wspólnych działań między stowarzyszeniami i lokalnymi grupami... zwiększyła się liczba imprez sportowych i kulturalnych m. in.: ,,Dzień Dziecka '', Bieg Janowicki, Święto Gminy Janowice Wielkie – Janowianki itp. jest miejscem służącym do spotkań zarówno dla dzieci i młodzieży ,a także służy do realizacji wielu projektów międzypokoleniowych.

 

Wnioskodawca: Gmina Janowice Wielkie

Termin realizacji projektu: kwiecień - wrzesień 2014

Całkowita wartość projektu: 888 934, 17 zł

Kwota dofinansowania: 471 000 zł

ODNOWA I ROZWÓJ WSI