Doposażenie placów zabaw

Projekt zrealizowano, aby poszerzyć bazę rekreacyjną, która zwiększyłaby możliwości spędzania wolnegoczasu przez ok 240 uczniów Gminnego Zespołu Szkół im. W. Rutkiewicz oraz mieszkańców Gminy Janowice Wielkie, wspomagając kształtowanie prawidłowych nawyków aktywnego spędzaniawolnego czasuprzez mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano 1 stół betonowy do gry w tenisa (ping ponga)oraz dwa podwójne stoły wraz z ławeczkami do gry w szachy.Poszerzenie istniejących elementów placu zabaw o dodatkowe stanowiska, umożliwiło dzieciom, młodzieży i dorosłym grę w szachy i tenisa stołowegona wolnym powietrzu. Zwiększyło się zainteresowanie grą w szachy wśród społeczności lokalnej gminy. Dziecichętniej biorą udział w zajęciach nauki gry w szachy, nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach kursu doskonalenia „Szachy w edukacji wczesnoszkolnej”, jako gra wspierającarozwój uczniów. Uczniowie i rodzice biorą udział w zawodach sportowych dotyczących gry w szachy , odnoszą na tym polu dużo sukcesów.

 

Wnioskodawca: Gmina Janowice Wielkie

Termin realizacji projektu: wrzesień 2013 - październik 2014

Całkowita wartość projektu: 11 439 zł

Kwota dofinansowania: 7444 zł

MAŁE PROJEKTY