Armatki śnieżne

W ramach realizacji projektu zakupiono nowoczesne, wentylatorowe armatki śnieżne, które są w stanie prowadzić sztuczne naśnieżanie stoku narciarskiego, wykorzystując temperatury graniczne czyli już od -1,5. Ponadto zastosowane armatki śnieżne – wielodyszowe, drobnodyszowe- pozwalają na produkcję większej i lepszej jakości śniegu, bez powstawania zjawiska lodzenia. Dzięki zastosowanej technologii stok narciarski może być naśnieżany już od połowy listopada przy wystąpieniu odpowiednich temperatur granicznych i podczas sezonu nie jest w pełni uzależniony od warunków atmosferycznych i występowania „naturalnego” śniegu. Zwiększenie atrakcyjności i przychodów przedsiębiorstwa przekłada się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia.

 

Wnioskodawca: p. Dariusz Delekta

Termin realizacji projektu: grudzień 2011

Gmina: Karpacz

Całkowita wartość projektu: 196 996, 80 zł

Kwota dofinansowania: 80 080 zł

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW