Powrót Owcy

Projekt miał na celu odtworzenie tradycji rękodzielniczego przerobu runa owczego oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła – tkactwo, filcowanie oraz pasterstwo – na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór. W ramach realizacji projektu odbył się pokaz wypasania owiec przy pomocy psów pasterskich oraz pokaz strzyżenia owiec i sortowania runa. Zorganizowano także warsztaty i pokazy ręcznego przędzenia czesanki, tworzenia nici pojedynczych, dwojenia nici i przygotowania materiału wyjściowego do dalszej obróbki rękodzielniczej, a także warsztaty i pokazy tkania. Działania realizowanie w projekcie były skierowane do lokalnej społeczności, uczestniczyli w nich: dzieci i młodzież oraz lokalne animatorki i rolniczki. W ramach promocji projektu oraz tradycji rękodzielniczych regionu opublikowano artykuł w prasie dolnośląskiej oraz zaprezentowano prace rękodzielnicze w trakcie dorocznej prezentacji tradycji bożonarodzeniowych organizowanej przez DODR we Wrocławiu.

 

Wnioskodawca: p. Agata Kowal - Ruschil

Termin realizacji projektu: maj 2014 - styczeń 2015

Gmina: Jeżów Sudecki

Całkowita wartość projektu: 17 398, 65 zł

Kwota dofinansowania: 11 607 zł

MAŁE PROJEKTY