Mazelan 1

Celem projektu było odtworzenie tradycyjnego warsztatu tkackiego – ekomuzeum , w którym będzie odbywała się obróbka włókna lnianego i stosowanie różnych technik tkackich lnu i wełny. Miejsce to jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Stworzenie produktu lokalnego i kultywowanie dziedzictwa historycznego przez mieszkańców wsi podnosi poczucie tożsamości w społeczności lokalnej, a co za tym idzie wpływa na poprawę jakości życia oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i promowanie tego obszaru na całym terenie Polski. Przewodnie motto programu Mazelan okazało się zbieżne z wizją Planu Odnowy Miejscowości Chrośnica "... Chrośnica – miejsce w którym mieszkańcy współpracując ze sobą potrafią stworzyć wyjątkowe miejsce pośród surowego piękna.”

 

Wnioskodawca: p. Andrzej Andrzejewski

Termin realizacji projektu: czerwiec 2011 - marzec 2015

Gmina: Jeżów Sudecki

Calkowita wartość projektu: 33 884 zł

Kwota dofinansowania: 23 719 zł

MAŁE PROJEKTY