Ogródek Barwierski

Celem operacji "Ogród barwierski we wsi Chrośnica" było zagospodarowanie przestrzeni i utworzenie miejsca-ogrodu z roślinnością barwierską, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, turystów oraz przeprowadzenie warsztatów na temat barwienia metodami naturalnymi włókna lnianego i wełny. W ramach realizacji projektu została zagospodarowana przestrzeń na działce o pow. ok 1 ha w C hrośnicy. Wykonano liczne prace agrotechniczne, teren ogrodzono siatką leśną ze spłupkami, następnie zakupiono i nasadzono rośliny barwierskich. Zostały utworzone ścieżki, schody, mury oporowe-faszyna, ławki. Przeprowadzono warsztaty na temat barwienia naturalnego, podczas których uczestnicy poznali tajniki farbiarstwa naturalnego w sposób tradycyjny. Zwiedzili ogródek barwierski położony we wsi Chrośnica, zapoznając się z gatunkami roślin barwierskich. Wysłuchali wykładów wygłoszonych przez panią prof.hab. Katrzynę Schmidt-Przewoźną i poznali metody barwienia tradycyjnego. W trakcie warsztatów zostały rozdane broszury informacyjne. W ramach projektu został zakupiony domek drewniany na narzędzia , który został zmontowany w ogródku barwierskim. Zostały wykonane tabliczki informacyjne o danych gatunkach roślin oraz tablica informacyjna zamieszczona w ogródku , opisująca farbiarstwo naturalne. Ogródek można zwiedzać bezpłatnie . Ogród barwierski usytuowany jest w malowniczym miejscu, a jego charakter podkreśla i umożliwi zobaczenie walorów krajobrazowych naszej okolicy.

 

Wnioskodawca: p. Monika Wizła - Kubiak

Termin realizacji projektu: kwiecień 2012 - czerwiec 2014

Gmina: Jeżów Sudecki

Całkowita wartość projektu: 26 353 zł

Kwota dofinansowania: 18 447 zł

MAŁE PROJEKTY