Remont świetlicy Wiejskiej

Przedmiotem wykonanych prac był remont świetlicy i przystosowanie jej do użytkowania społecznego. W wyniku realizacji prac powstało miejsce, w którym spotykają się wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze. Została stworzona świetlica wiejska, która daje wiele różnorodnych możliwości aktywności społecznej i integracji mieszkańców wsi. Dzięki dostosowaniu infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Dziwiszowa, stworzono możliwość integracji środowiska lokalnego, możliwość zapobiegania pojawiającym się problemom wychowawczym, uzależnieniom, wyobcowaniu oraz codziennej monotonii poprzez zagospodarowanie czasu pozalekcyjnego oraz w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży.

 

Wnioskodawca: Gmina Jeżów Sudecki

Termin realizacji projektu: maj 2012 - lipiec 2013

Całkowita wartość projektu: 195 522, 23 zł

Kwota dofinansowania: 67 126 zł

ODNOWA I ROZWÓJ WSI